Ketterät menetelmät ja Lean

Toimintaperiaatteemme nojaavat vahvasti leaniin (lean methods) sekä ketteriin menetelmiin eli agileen (agile methods). Ketteriä menetelmiä käytetään ohjelmistokehityksessä ja isojenkin it-projektien läpiviemisessä. Menetelmät antavat vauhtia ja joustavuutta sekä pitävät sinut, asiakkaan edustajan, jatkuvasti tietoisena eri vaihtoehdoista ja niiden kustannuksista. Sitoudumme kehittämään ensisijaisesti liiketoimintaasi, sitten vasta koodia. Lue menetelmistämme ja liiketoiminnan digitalisoinnista lisää täältä.

Leanissa eliminoidaan kaikki asiat, mitkä eivät lisää arvoa

Leanissa työskennellään ainoastaan niiden asioiden parissa, jotka ehdottomasti on sillä hetkellä tehtävä. Oleellista on näin ollen tunnistaa, mistä asiakkaalle tai palvelun käyttäjälle on aitoa arvoa, ja mikä taas on ydintoimintojen kannalta ylimääräistä. Lean-periaatteiden avulla saavutetaan laatua, nopeutta ja asiakasorientoituneisuutta.

Sovitaan tapaaminen, niin pääset tutustumaan toimintatapaamme, me pääsemme tutustumaan projektiisi ja mietitään lopuksi seuraavat askeleet yksissä tuumin. Ei sitoumuksia, ei laskua ja me tarjoamme kahvit (tai oluen).

Share
Tweet
Share