Asianhallintaratkaisut

Parhaat ja hyödyllisimmät tekemämme verkkopalvelut ja järjestelmät ovat asianhallintaratkaisuja

Asianhallintaratkaisut ovat digitalisaatiota puhtaimmillaan; sähköisiä järjestelmiä, joissa joku asia kuten apurahahakemus, vientitullausilmoitus tai vuokra-asuntohakemus hoituu sujuvasti paikasta a paikkaan b ja arkistoituu lopuksi paikkaan c. Siinä välissä voi tapahtua paljon tai vähän, tilanteesta ja liiketoimintarpeesta riippuen. Toteuttamistamme asianhallintajärjestelmistä voi lukea täältä.

Koska asianhallintajärjestelmien muoto vaihtelee aina käyttötarkoituksen mukaan, sellaiset vaativat aina räätälöityä web-ohjelmistokehitystä. Valmisohjelmisto ei voi vastata uniikkiin tarpeeseen vaan järjestelmä on tehtävä sopivista komponenteista ja moduuleista. Käytämme aina avointa lähdekoodia, jolloin valinnanvaraa sopivista osista on loputtomasti, niistä ei synny lisenssimaksuja ja komponentteja voi muokata.

Yrityksillä on niin sanottuja ERP- eli toiminnanohjausjärjestelmiä sisäisten prosessiensa hoitamiseen, mutta asianhallinta eroaa erpeistä siinä, että mukana on asiakas tai muita sidosryhmiä. Asiakas yleensä käynnistää jonkun prosessin, hän haluaa tietää missä hänelle tärkeä asia etenee ja mitä vaiheita siihen kuuluu. Asiakas on ihminen, joka ei toimi eikä käyttäydy kuten kone, mikä lisää asianhallintajärjestelmien kompleksisuutta. Järjestelmän on pystyttävä hallitsemaan tilanteita, jossa asiakas on välillä täysin tuntematon ja satunnainen käyttäjä ja välillä tupas-tunnistettu ihminen, joka antaa itsestään hyvinkin henkilökohtaista tietoa.

Asianhallintajärjestelmien hyödyt:
 • Vähentävät käsityötä
 • Nopeuttavat asioiden käsittelyä
 • Mahdollistavat datan keräämisen ja tiedolla johtamisen
 • Sujuvoittavat asiakaspalvelua
 • Lisäävät läpinäkyvyyttä
 • Mahdollistavat sähköisen asioinnin
 • Poistavat paperin toimistoista ja prosesseista
 • Vähentävät virheitä
 • Saa eri järjestelmät keskustelemaan keskenään
 • Skaalautuvat loputtomasti
Toteuttamiamme asianhallintajärjestelmiä seuraaville toimialoille:
 • Vienti- ja tuontitullaus
 • Asunnonvälitys
 • Koulutustensuunnitelu
 • Harjoittelupaikkavälitys
 • Investointihankkeiden vaikuttavuuden arviointi
 • Järjestöjen toiminnanohjaus ja viestintä
 • Vene- ja jäsenrekisteri
 • Tilaustenvälitys
 • Sähköinen sopimusten teko ja hallinta

20000

hakua

15+

teknologiaa

800

yhdistettyä tahoa

1300

Lähetettyä raporttia kuukaudessa

Share
Tweet
Share