Ohjelmistokehitys

Ketterää ohjelmistokehitystä tarpeisiisi räätälöitynä

Ohjelmistokehitysprojektissa palvelun luominen alkaa määrittelystä ja suunnittelusta, ja se jatkuu aina ylläpitoon ja jatkokehitykseen saakka. Käymme kanssasi alusta alkaen läpi, mitä palvelusi tarjoaa, miten sen tulee palvella asiakkaitasi, kuka sitä tulee käyttämään ja miten?

OHJELMISTOKEHITYKSEN MAHDOLLISUUDET
Suosimme avoimen lähdekoodin ratkaisuja ja räätälöimme käyttämämme ohjelmistokehityksen teknologiat vastaamaan palvelusi tarpeita. 
TOIMINTATAPAMME

Määrittelemme  tehtävän sovelluksen liiketoiminnallisen tarpeen ja mm. vaadittavat käyttötapaukset. Käymme kanssasi läpi koko toimintaanne, suunnitelman sekä ja määrittelemme yhdessä projektin tavoitteet. Seuraavaksi etenemme ohjelmiston suunnitteluvaiheen yhdessä läpi ketterän kehityksen toimintaperiaattella -  workshopeissa ja katkeamattoman yhteydenpidon kautta. Ohjelmiston vaatimusten ja  suunnittelun perusteella valitsemme käytettävät teknologiat.

KEHITYKSEN TYÖKALUT

Suunnittelemme ja määrittelemme kattavasti mitä palvelusi tulee tehdä ja mitä se tarvitsee toimiakseen ennen varsinaisen ohjelmistokehitystyön aloitusta. Jokaisella projektiin osallistuvalla tulee olla selkeä ymmärrys tavoitteista ja siitä, mitä ohjelmistokehitysprojekti kultakin osapuolelta vaatii. Projektin vaiheet kattavat ohjelmiston määrittelyn, käyttäjäkeskeisen suunnittelun, teknisen toteutuksen ja ylläpidon.

 

PROJEKTIN ETENEMINEN

Luomme ketterästi ja pienellä budjetilla testattavan prototyypin, jolla voidaan varmistaa liikentoimintaideasi toimivuus, jota olemme kehittäneet palvelumuotoilun keinoin. Tässä vaiheessa tiedät mitä palvelu tarjoaa, kuka sitä käyttää ja miten sitä tullaan käyttämään sekä vaadittavat muutokset ja kehityskohdat. Ketterän kehityksen (lean) periaatteiden mukaisesti seuraamme ja läpikäymme tuloksia yhdessä kanssasi jokaisen kehitysjakson päätyttyä. Pidämme sinut ajan tasalla myös palvelun eri versioden kehityksessä ohjelmistokehitysprojektin edetessä.

OSAAMISEMME JA TEKNOLOGIAT

Arkkitehtuuri, Ketterät menetelmät, Integraatiot, Ohjelmistokehitys, Webkehitys, Verkkokaupparatkaisut, Sisällönhallinta, Graafinen suunnittelu, Käyttöliittymäsuunnittelu, Laadunvarmistus, Maksaminen, Mobiilikehitys

Teknologiat: Open source, Android, iOS, Angular, Node.js, Symfony, Javascript, PHP, Python, Drupal, Julkaisujärjestelmä CMS, WordPress, Linux, Magento, WooCommerce

TESTAUS JA JULKAISU

Teemme käytettävyystestausta jo varhaisilla rautalankamalleilla, jolloin käytettävyysongelmiin päästään puuttumaan varhaisessa vaiheessa. Julkaisemme vain testattua ja virheetöntä. 

2 496

Varmuuskopioa kuukaudessa

3 570 000

Sivuston tarkistusta kuukaudessa

986

Päivitystä kuukaudessa

85

Lähetettyä raporttia kuukaudessa