Viestilehdet/ Koneviesti: tuotetietojärjestelmä helpottaa lehden taittoa ja vertailutyökalu koneen ostoa

Koneviesti on maatalouden ja maarakennuksen koneiden printtijulkaisu. Lehdessä on paljon teknistä tietoa; isojen laitteiden pieniä yksityiskohtia, joiden on oltava aina ajan tasalla. Näitä tietoja hallinnoi City Dev Labsin tekemä tuotetietojärjestelmä, joka tuottaa myös valmiit InDesign-taittotiedostot. Näin tuotetiedot saadaan suoraan taulukoksi lehden sivuille ja lehden taittajan työaikaa ei mene tuotetietokannan ylläpitoon. Koneviesti otti tämän monipuolisen selainpohjaisen työkalun käyttöönsä ensimmäisen kerran 60v-juhlanumerossaan.

Tarvittiin järjestelmä, joka taipuu monenlaisten tuoterakenteiden hallintaan

Järjestelmän myötä Koneviesti-lehti voi helposti verkon yli ylläpitää yhdessä maahantuojien kanssa tuotetietokantaa koneiden ja laitteiden ominaisuuksista. Tärkeää oli luoda järjestelmä, joka taipuu mitä erilaisimpien tuoterakenteiden hallintaan ja pystyy silti esittämään tiedot selkeässä ja havainnollisessa muodossa. Tuotetietoja hyödynnetään InDesign -taitto-ohjelmaan toteutetussa laajennuksessa, joka osaa automaattisesti taittaa tuotetiedot lehden sivulle painettavaan taulukkoon.

Vertailutyökalu helpottaa laitehankintoja

Koneviestin tuotetietojärjestelmään on vuosien varrella muodostunut todellinen aarre: Satojen maatalous- ja maansiirtokoneiden tekniset yksityiskohdat ovat samassa paikassa. Lehden johto tiesi, että tämä data oli saatava koneenostajien käyttöön, koska sen hyödyt ovat suuret investointipäätöksiä tehdessä. City Dev Labs suunnitteli ja toteutti olemassaolevan tuotetietokannan päälle julkisesti käytössä olevan vertailutyökalun, jota voi käyttää osoitteessa: https://www.koneviesti.fi/konevertailu  Osa tiedoista on kaikille avoimia ja osa vaatii kirjautumisen. Käyttäjä voi valita vertailuun viisi konetta kerrallaan ja saada näin helposti kovaa dataa auttamaan valinnassa John Deeren, Valtran ja vaikkapa Zetorin traktoreiden välillä.

Teknisesti vertailutyökalu on upotettu Koneviestin sivuille ja frontend-teknologiana on käytetty Reactia, backendiin Node.js -ympäristöä ja tietokannaksi valikoitui PostgreSQL.

Share
Tweet
Share