01.10.2015

< Monien eri teknologioiden ympärille on muodostunut erilaisia paikallisia tai maailmanlaajuisia yhteisöjä, joissa kehittäjät jakavat kokemuksiaan, kysyvät kysymyksiä ja auttavat toisiaan. Erityisesti tällaisia kaikille avoimia yhteisöjä on muodostunut avoimen lähdekoodin ympärille. Niissä tärkeimpiä asioita eivät ole raha, suositut henkilöt eikä ihmisten tai yritysten keskinäinen paremmuus, vaan yhteisöllisyys, jakaminen, avoimuus sekä toisten auttaminen ilman odotuksia tai taka-ajatuksia. Ja ainakin omien kokemusteni pohjalta voin todeta, että on mahtavaa olla osa maailmanlaajuista PHP-yhteisöä. Vaikka puhujat ovatkin staroja omalla alallaan tai työskentelevät maailman suurimmissa yrityksissä, tunnelma on silti rento ja kukaan ei ole toisten yläpuolella.  Kaikki ovat valmiita auttamaan muita, mikä näkyikin monesti konferenssin niin sanotuissa “käytäväsessioissa” (engl. hallway track), jotka monen mielestä onkin konferenssien parasta antia. Käytäväsessioissa kuka tahansa voi tulla kysymään apua esimerkiksi PHP:n suosituimman testaustyökalun kehittäjältä testaamiseen liittyvissä asioissa. Ja hän istuu alas, ottaa kannettavansa esiin, ja näyttää ja opastaa kädestä pitäen. Vaikka ihmiset maksavat rahaa hänen kirjoittamistaan kirjoista sekä osallistumisesta hänen koulutuksiinsa, kaveri opastaa paikan päällä halukkaita ihan auttamisen halusta. Tärkeimpiä asioita tällaisissa kongresseissa on myös verkostoituminen. Presentaatiot julkaistaan nykyään usein videoina tapahtuman jälkeen, joten ne voi nähdä myöhemmin ilmaiseksi verkossa. Mutta muiden samanhenkisten ihmisten kanssa keskusteleminen ja heidän kanssaan ystävystyminen ovatkin paljon parempaa antia. Verkostojen ansioista  muiden auttaminen ei rajoitu pelkästään paikanpäällä tapahtuviin käytäväsessioihin vaan ihmiset voivat myöhemmin jutella ja kysyä neuvoja verkon välityksellä eri medioissa, kuten Twitterissä, IRC:ssä, foorumeilla yms. On mahtavaa tietää, että voi tarvittaessa kysyä neuvoa testausekspertiltä testaamiseen liittyvissä asioissa, PHP:n uudesta versiosta ihmisiltä jotka ovat osallistuneet sen kehittämiseen tai esimerkiksi vinkkejä suurten datamäärien käsittelyyn kehittäjältä, joka on erikoistunut nimenomaan siihen. Auttaminen PHP-yhteisössä ei myöskään rajoitu pelkästään teknisiin asioihin. Viimeaikoina PHP-yhteisö on mm. kerännyt rahaa erään menehtyneen PHP-kehittäjän perheelle kattaakseen hautajaiskuluja. Samalla tavalla yhteisö on kerännyt rahaa eräälle ydin-PHP:n kehittämisessä mukana olevalle ohjelmoijalle kun tämän perheellä ei ollut varaa maksaa etumaksua asunnosta ja he joutuivat asumaan asuntovaunussa. Kukaan ei pyytänyt keneltäkään rahaa tai lahjoituksia, PHP-yhteisön jäsenet vain yhdessä halusivat auttaa “omiaan” ja järjestivät keräykset julkisissa joukkorahoituspalveluissa. Koska työskentelemme  avoimen lähdekoodin työkaluilla, joita on usein kehitetty vapaaehtoisten voimin ilman rahallista korvausta, on tärkeää että kannamme oman kortemme kekoon. Tämä tarkoittaa osallistumista näiden työkalujen kehittämiseen esim. korjausten ja dokumentaation muodossa. Näin voimme olla osa maailmanlaajuista PHP-yhteisöä, ja olla osa jotain suurempaa kuin yksin tai pelkästään oman yrityksen sisällä. Eikä tämä rajoitu pelkästään PHP-yhteisöön vaan vastaavia yhteisöjä on monien muidenkin avoimen lähdekoodin teknologioiden ympärillä. PHP ei todellakaan ole maailman paras ohjelmointikieli teknisestä näkökulmasta, mutta se on suosittu, koska se on helposti lähestyttävä, saatavilla useimmissa palvelinympäristöissä ja soveltuu hyvin web-ohjelmointiin. Näiden lisäksi yksi PHP:n vahvimpia voimia on mielestäni sen ympärille muodostunut yhteisö, johon voin ylpeänä lukea itseni kuuluvaksi. Kuvat: Carl Vuorinen & Bulgaria PHP Conference, bgphp.org/

 


Carl_bw

Carl Vuorinen työskentelee W3 Groupissa tiiminvetäjänä ja sovellusarkkitehtina. Häntä kiinnostaa kaikki web-kehitykseen liittyvä ja jatkuva oppiminen.

Tags: , , ,