16.09.2020

Digitaalisuus on mahdollisuus jokaiselle yritykselle. Se avaa tilaisuuksia kehittää ja tehostaa toimintaansa digitaalisuuden kautta. Digitaalisuudessa on suurta muutosvoimaa. Se muuttaa liiketoimintaa syvällisellä tavalla – jokaisella toimialalla.

Digitalisaatio ei ole vanhojen toimintojen digitointia eli paperin muuttamista sähköiseen muotoon eikä vain analogisten prosessien sähköistämistä. Sen sijaan digitalisaatio muuttaa voimakkaasti eri toimialoja. Digitalisaatio edellyttää ennen kaikkea laadukasta tietojen hallintaa. Näin eri lähteissä olevaa tietoa voidaan yhdistää ja tulkita uudella tavalla.

Koska digitaalisuus haastaa uudistumaan ja ajattelemaan toisin, oikean kumppanin löytäminen on tärkeä osa prosessia.

Mistä lähteä liikkeelle?

Moni yritys hyödyntää projektien hallintaan useita eri työkaluja, jotka enemmän tai vähemmän onnistuneesti synkronoivat tietoa toistensa välillä. Parhaimmillaan tai pahimmillaan asiantuntijayrityksellä saattaa olla käytössään yli kymmenen eri järjestelmää eri tarpeisiin – CRM asiakastietokantana, projektinhallintatyökalu projektien resursointiin ja tehtävien hallintaan, työajanhallintajärjestelmä tuntien kirjaamiseen, taloushallinto-ohjelma laskutukseen… Kun käytössä on yritykselle räätälöity järjestelmä, saat kaikki ominaisuudet ja tiedot keskitetysti yhteen paikkaan. Hyödyt ovat selvät.

Toiminnanohjausjärjestelmän avulla on helpompaa huomata kehityskohteita läpi organisaation, kun raporteista on ymmärrettävästi nähtävissä, kuinka paljon mikäkin toiminto työllistää ja mikä tuottaa eniten. Läpinäkyvyys vaikuttaa viime kädessä asiakkaaseen ja luo parempaa asiakaskokemusta. Erilaiset toiminnanohjausjärjestelmät vapauttavat yrityksen kädet tekemään sitä, mitä he osaavat parhaiten.

Toiminnanohjaus – tehosta yrityksesi toimintaa

Toiminnanohjausjärjestelmän (ERP, Enterprise Resource Planning) tarkoituksena on parantaa yrityksen tehokkuutta ja selkeyttää raportointia eri liiketoimintaosioiden välillä. Toiminnanohjausjärjestelmän avulla yritys pysyy ajan tasalla muutosten vaikutuksista.

Maailmalla nopeasti kasvava, avoimeen lähdekoodiin perustuva toiminnanohjausjärjestelmä Odoo, tuo kaikki yrityksen asiointi- ja toiminnanohjaustarpeet samaan paikkaan. Avoin lähdekoodi mahdollistaa järjestelmän helpon räätälöitävyyden, jonka avulla pystytään luomaan järjestelmä, joka vastaa yrityksen tarpeisiin. Odoo tuo kaikki yrityksen toiminnot helposti yhteen alustaan, jolloin yritys pystyy huolehtimaan laskutuksesta, projektihallinnasta, verkkosivuista, verkkokaupasta, kirjanpidosta, markkinoinnista sekä kymmenistä muista toimenpiteistä helposti. Näin asiakkaat saavat käyttöönsä juuri ne toimenpiteet ja toiminnallisuudet, joita he tarvitsevat arjen tehostamiseen ja liiketoimintansa kasvattamiseen.

Kun toiminnanohjausjärjestelmä on yhtenäinen, tieto liikkuu nopeasti yrityksen sisällä sekä ulkona. Tieto on näin aina samassa paikassa. Tärkeintä on, että ohjelmistot keskustelevat keskenään luotettavasti. Odoo kattaa kaikki tarpeet – yhdellä alustalla. Odoo mahdollistaa sen, että enää ei tarvita useita erillisiä rajapintoja eri ohjelmistojen välille vaan kaikki Odoo-sovellukset on integroitu täydellisesti toisiinsa. Se automatisoi liiketoimintaprosessit ja taloushallinnan täysin.

Täältä lisää tekemistämme töistä.
Ota yhteyttä!

 

Tags: , , , , ,