10.02.2012

Kirjoittanut: Anna Uusiheimala | 10.02.2012 |

Vierailevana blogikirjoittajana:
Anna Uusiheimala, Markkinointikoordinaattori/W3

Ihan alkuun haluan sanoa, että olen poliittisesti täysin sitoutumaton.
Aikanaan lähetin kahden vuoden ajan eroamisviestiä eräälle puolueelle, mutta eroamisviestini ei tuntunut tavoittavan kaikkia osapuolia.
Todennäköisimmin tämä on johtunut siitä, että paikallistasolla jäsenrekisteriä ei pidetty ajan tasalla.
Jossain vaiheessa meni minullakin jo kuppi nurin, sillä koin asian jo kiusallisena ja jouduin antamaan hiukan palautetta.

Keskittäminen kannattaa
Keskittäminen, tuo isolla K:lla alkava kirosana.
Sana keskittäminen nostaa useimmille karvat pystyyn, tällöin sana liitetään palvelujen heikentymiseen paikallisella tasolla.
On kuitenkin asioita, joissa keskittämisellä on vastakkainen vaikutus.
Yhdistystoiminnassa varsinkin paikallistasolla on vähäisten resurssien vuoksi oleellista keskittyä itse toimintaan, eikä niinkään hallinnollisiin tehtäviin.

Suomen Meripelastusseura on onnistuneesti keskittänyt toimintaansa.
(Kuva: www.meripelastus.fi)

Keskittäminen ei aina saa kannatusta.
(Kuva: www.kom-posti.fi)

Paikallisyhdistysten kannattaa keskittää hallinnolliset ja viestinnälliset asiat yhteen toimivaan järjestelmään.
Tietoja ei tietenkään sullota johonkin kaukaiseen purkkiin, vaan kyse on järjestelmästä, jossa tiedot ovat asianomaisten itsensä päivitettävissä. Tiedon saatavuus on tällöin kummankin suuntaista ja ollaan mielestäni ideaalitilanteessa.
Tämä onnistuu toimivan intranetin välityksellä.
Toimivalla tarkoitan myös hyvää ja selkeää käyttöliittymää, sekä tietoturva-asioiden huomioon ottamista.
Suomen Meripelastusseura on hyvä esimerkki. Meripelastusseuran intranetissä ja siellä olevassa jäsenrekisterissä on yli 18 000 jäsentä, 2 000 vapaaehtoista hälytysmiehistön jäsentä ja 150 pelastusalusta.
Kaiken kaikkiaan mukana on siis 59 jäsenyhdistystä! Tietojen päivittäminen sujuu mutkattomasti, mukaan lukien esimerkiksi laskutuksen ja tiedottamisen.

Naisasialiittoon liittyminen ei onnistunut.
(Kuva: www.tulva.fi)

Jos liittyminen on jo mahdotonta?
Olen kaksi kertaa kiihtyneessä mielentilassa täyttänyt Naisunioniliiton jäsenhakemuksen. En kummallakaan kerralla saanut minkäänlaista vastausta, eikä asia täten edennyt mihinkään (ehkä ihan hyvä niin). Tämä antaa erittäin passiivisen kuvan toiminnasta, enkä täten aio täyttää kyseistä lomaketta enää kolmatta kertaa. Liittyminen on yksi asioista, mikä pitäisi automatisoida yhdistyksissä mahdollisimman helpoksi.

TERVETULOA!

Järjestötilaisuus – W3 Rekkariin 2.3.2012 perjantaina kello 14.00-17.00, Holiday Inn, Messukeskus


https://w3.fi/tiedotteet/w3-rekkari.php


Kenelle?

Järjestöjen, yhdistysten ja liittojen päättäjät, tietotekniikka- ja viestintävastaavat henkilöt.

Yhdistys, järjestö ja liitto???
En aina itsekään tiedä, mitä termiä pitäisi käyttää puhuttaessa yhdistyksistä ja järjestöistä, koska Suomessa käytetään rinnakkain kyseisiä termejä.
Täsmällisemmin ilmaistuna yhdistys on järjestön perusyksikkö, jonka muodostavat yleensä henkilöjäsenet.
Yhdistys toimii yleensä paikallisesti, mutta se voi toimia myös alueellisesti tai valtakunnallisesti.
Järjestö tarkoittaa valtakunnallista kokonaisuutta, jonka osasia ovat paikalliset yhdistykset, piiri- ja liitto-organisaatio.


http://fi.wikipedia.org/wiki/järjestö