27.10.2020

Toiminnanohjausjärjestelmä (ERP, Enterprise Resource Planning) on tietojärjestelmä, joka yhdistää yrityksen eri ydintoiminnot, kuten tuotannon, asiakkuudenhallinnan ja laskutuksen samaan järjestelmään. Hyvin suunniteltu järjestelmä yhdistää prosessien tiedot samaan paikkaan, jolloin työtä voidaan tehdä tehokkaammin, kannattavammin ja helpommin, ilman tuplaklikkauksia ja turhia tiedonsiirtoja.

Kaikki yhdessä paikassa

Kun yritys päättää ottaa käyttöön ERP-järjestelmän, vie järjestelmän räätälöinti ja käyttöönotto useasti hieman aikaa sekä jonkin verran pääomaa. Silloin on hyvä muistaa, että hyvin suunniteltu toiminnanohjausjärjestelmä antaa yritykselle paljon.

Suunniteltaessa ERP-järjestelmää on hyvä ensin kartoittaa yrityksen oma tilanne. Mitä yritys haluaa ERP-järjestelmästään ja miten se soveltuu omiin töihin? Kannattaa myös ajatella sitä, kuinka muokkautuva järjestelmä on ja kuinka se soveltuu työpäivän aikana vaadittuihin prosesseihin. Tilannetta kartoittamalla sekä varmistamalla joustava järjestelmän muokattavuus saadaan varmistus siihen, että valinta on oikea eikä ongelmia ilmene tulevaisuudessa, vaikka toimialan prosessit jonkin verran muuttuisivatkin.

ERP-järjestelmän käytettävyys on myös hyvin tärkeää yritykselle. Kannattaa varmistaa, että järjestelmä toimii myös mobiilissa, jotta käyttäjien työ nopeutuu sekä helpottuu. On myös todella tärkeää kouluttaa tulevat ohjelman käyttäjät. ERP-järjestelmän responsiivisuuden luulisi olevan itsestäänselvyys. Näin ei kuitenkaan ole. On tärkeää, että ohjelma muokkautuu eri myynti- tai käyttötilanteissa helposti niin että käyttäjä pystyy käyttää järjestelmää, on sitten kyseessä mobiilikäyttö asiakastapaamisessa, tai työpaikalla pöytäkoneella.

Sopivan järjestelmän valinta lähtee liikkeelle yrityksen tavoitteista

Toiminnanohjausjärjestelmällä on keskeinen rooli koko yrityksen toiminnassa. Sen pääasiallinen tarkoitus on kehittää liiketoimintaa – sen vuoksi sen suunnittelussa on tärkeää ottaa huomioon yrityksen strategia. Toinen asia mikä tulee pitää mukana koko projektin ajan ovat järjestelmän käyttäjät: työnteon on oltava helppoa ja sujuvaa. ERP-hankkeissa kannattaa siis keskittyä yrityksen tavoitteisiin ja loppukäyttäjäkokemukseen. Uuden järjestelmän käyttöönottoprojekti on hyvä aloittaa suunnittelulla.

Suunnitteluvaiheessa on jo hyvä miettiä ainakin alustavasti strategisia tavoitteita ja eri toteutusvaihtoehtoja. Olennaisena osana suunnitteluvaihetta on myös projektin kannattavuuden ja hyötyjen sekä riskien arviointi. Tietoa nykytilasta voidaan kerätä haastattelemalla työntekijöitä sekä sidosryhmiä, tutustumalla dokumentteihin sekä seuraamalla työnkulkua ja prosesseja käytännössä. Olennaisena osana tässä on tunnistaa rajapinnat sekä sidosryhmät eri prosessien välillä.

Järjestelmät syntyvät yhteistyönä

City Dev Labs on aina toiminut asiakkaidensa pitkäaikaisena kumppanina digitaalisten ratkaisujen kehityksessä. Toiminta perustuu kumppanuuteen, jossa molemmat osapuolet tutustuvat toisiinsa perusteellisesti. Jotta suunnittelun kautta saataisiin parhaat digitaaliset ratkaisut, on tärkeää sisäistää kumppanin liiketoimintamallit yksityiskohtaisesti sekä määritellä ja mallintaa yrityksen tarpeet selkeästi. Näin myös ohjelmistot kehittyvät asiakkaan liiketoiminnan kehittyessä.

Maailmalla nopeasti kasvava, avoimen lähdekoodin toiminnanohjausjärjestelmä Odoo, tuo kaikki yrityksen asiointi- ja toiminnanohjaustarpeet samaan paikkaan. Avoin lähdekoodi mahdollistaa järjestelmän helpon räätälöitävyyden, jonka avulla pystytään luomaan asiakkaille järjestelmä, joka vastaa juuri heidän tarpeitaan. Odoo tuo kaikki yrityksen toiminnot helposti yhteen alustaan, jolloin yritys pystyy huolehtimaan laskutuksesta, projektihallinnasta, verkkosivuista, verkkokaupasta, kirjanpidosta, markkinoinnista sekä kymmenistä muista toimenpiteistä helposti. Näin asiakkaat saavat käyttöönsä juuri ne toimenpiteet ja toiminnallisuudet, joita he tarvitsevat arjen tehostamiseen ja liiketoimintansa kasvattamiseen.

Tutustu tekemiimme töihin.
Ota yhteyttä!

Tags: , , , , , ,