12.01.2021

Ohjelmistokehitys on monelle vieras aihealue, minkä vuoksi sen ympärillä liikkuu paljon myyttejä ja vanhentuneita mielikuvia. Nykypäivän ohjelmistokehitys on kuitenkin kaikkea muuta kuin kankeaa ja kallista. Se on nopeaa ja ketterää. Tärkeintä on löytää ammattilainen, joka ymmärtää tarpeitasi.

Ketterä ohjelmistokehitys on ohjelmistomaailmassa vilisevä termi, joka paitsi kuulostaa trendikkäältä, tarjoaa myös erinomaiset edellytykset asiakkaan ja ohjelmistotalon yhteistyölle. Mutta ketteryyttä tärkeämpää on kuitenkin yhteistyö, joka toistuu läpi koko projektin. Yhteistyössä asiakkaan kanssa tehty ohjelmistokehitys ottaa paremmin huomioon asiakkaan tarpeet ja nimenomaan tehostaa ohjelmistokehityksen prosessia sekä varmistaa asiakkaan kannalta laadukkaamman lopputuloksen.

Ihmiset ovat tekniikkaa tärkeämpiä

Yleinen käsitys on, että ohjelmistokehitys-projektin pienetkin yksityiskohdat on tiedettävä heti projektin alussa. Todellisuudessa ohjelmistoprojektit muovautuvat lähes poikkeuksetta matkalla, kun toiminnallisuuksien prioriteetit kirkastuvat ja testikäyttäjiltä saadaan palautetta. Ohjelmistosta syntyy säännöllisesti pieniä kokonaisuuksia, joita voidaan kehittää palautteen ja kirkastuneiden tarpeiden pohjalta eteenpäin. Tämä on aina otettu huomioon myös projektin aikataulussa ja budjetissa.

Tietenkin tekniset asiat vaikuttavat jossain määrin siihen, kuinka tietyt asiat voidaan toteuttaa, mutta ohjelmistokehityksen keskiössä tulisi aina olla asiakkaan toiveet ja tarpeet. On ohjelmistotalon tehtävä selvittää, kuinka nämä toiminnallisuudet saadaan teknisesti toteutettua mahdollisimman kustannustehokkaasti ja järkevästi, jatkokehitysmahdollisuudet huomioiden. Sopiva tekniikka valitaan toivotun lopputuloksen mukaan. Kun asiakas on mukana projektin eri vaiheissa, saadaan paras vastine aika- ja raharesursseille sekä asiakkaan tarpeisiin vastaava lopputulos. Aina alussa luodaan raamit ja alustava idea siitä, millainen ohjelmisto halutaan. Lopputulos hioutuu kuitenkin matkan aikana käyttäjien kanssa yhteistyössä.

Ohjelmistoprojekti ei ole aina aikaa vievä prosessi

Monesti ihmisillä on käsitys, että ohjelmistoprojekti on kallis investointi ja se vie vuosia tai vähintään vuoden. Ohjelmistokehitys onnistuu kuitenkin myös hyvin nopeasti, kun se tehdään prosessina oikean kumppanin kanssa. Ohjelmistoprojekti voidaan aikatauluttaa siten, että osaprojektit kestävät viikosta kuukauteen ja ennen lopullista ohjelmistoa valmistuu jokin kokonaisuus ohjelmistosta. Lopputulos on usein myös laadukkaampi, kun mahdollisia ongelmakohtia voidaan korjata jo matkan varrella käyttäjäpalautteen pohjalta.

Tärkeintä löytää oikea kumppani

Ohjelmiston hankinnassa mennään usein metsään, jos kumppani ei ymmärrä asiakkaan ongelman perimmäisiä syitä. Siksi hyvä kumppani on valmis haastamaan asiakkaan selvittääkseen, mihin ongelmaan oikeasti haetaan ratkaisua.

Tässä muutama kysymys, joita kannattaa pohtia ammattilaista valitessa:

– Pystyykö toimittaja tuomaan lisäarvoa ansaintalogiikan tarkasteluun? Jos liiketoimintakriittisen ohjelmiston ansaintalogiikka ei ole selvillä, räätälöidystä ohjelmistosta voi syntyä enemmän kustannuksia kuin hyötyjä.
– Kykeneekö toimittaja keskustelemaan kanssasi sinun “kielelläsi”, ja tuomaan esille eri vaihtoehtoja? Sujuva viestintä on yksi onnistuneen ohjelmistohankkeen edellytyksistä.
– Onko ohjelmistotalo ollut mukana saman tyyppisissä hankkeissa aiemmin? Täysin yhtenäisiä edellisten ei tarvitse olla, mutta aikaisempien hankkeiden kokoluokkaa on hyvä kartoittaa.
– Löytyykö ohjelmistotalosta syvällistä ymmärrystä loppukäyttäjäkokemuksen rakentamiseen? Usein juuri se auttaa asiakasta erottautumaan kilpailijoistaan.

Kumppanin valintaa ei kannata jättää sattuman varaan. Jos kaipaat lisää vinkkejä valinnan tueksi, tutustu tekemiimme töihin ja ota yhteyttä!

Tags: , , ,