05.06.2017

Suomen ammattikorkeakouluissa opiskelee kymmeniä tuhansia ihmisiä sosiaali- ja terveysalaa kuten sairaanhoitoa tai vammaistyötä. Heidän kaikkien tulee suorittaa tietty määrä harjoittelua todellisissa alan työpaikoissa kuten neuvoloissa, laboratorioissa tai vanhusten palvelukeskuksissa opintojensa aikana. Opiskelijoiden ja harjoittelupaikkojen yhteensaamiseksi oli olemassa varausjärjestelmä, joka oli kuitenkin tullut jo elinkaarensa päähän.
W3 Group ja Lahden ammattikorkeakoulun orkestroima projektiryhmä lähtivät ratkaisemaan tätä ongelmaa ja rakensivat uuden varausjärjestelmän, Jobiilin. Projekti toteutettiin ketterän kehityksen keinoin, jossa määrittelyä tarkennettiin koko ajan matkan varrella.

Prototyyppivetoista sovelluskehitystä ja JavaScript-kehyksiä

Projektin alussa W3 Groupin palvelumuotoilija Pekka Front haastatteli useita käyttäjiä heidän tarpeistaan ja teki sen pohjalta interaktiivisen prototyypin ensimmäisiä käytettävyystestejä varten. Koska suurin osa opiskelijoista käyttää Jobiilia älypuhelimella, UX / UI-suunnittelussa noudatettiin Mobile First –periaatetta erinomaisen mobiilikäyttökokemuksen saamiseksi. Toisena päätavoittena oli rakentaa järjestelmä, joka kestää valtavat käyttöpiikit hakuaikoina 2-3 kertaa vuodessa. Tästä tiedossa olevasta teknisestä rasituksesta ei selvitä pelkällä raudalla eli lisäämällä taustalle loputtomasti palvelimia, vaan se huomioitiin myös sovellusarkkitehtuurissa. Valitut JavaScript – frameworkit Node.js ja AngularJS käsittelevät dataa mahdollisimman paljon käyttäjän selaimessa ja vievät sitä palvelimelle vain silloin kuin se on tarpeellista.

Agile pakotti priorisoimaan

Jobiilia kehitettiin ketterällä menetelmällä, joka on IT-alan standardi, ainakin kaikissa onnistuneissa hankkeissa. Sprintit eli työjaksot kestivät kaksi viikkoa, joiden alussa aina yhdessä päätettiin, mitkä osuudet tehdään seuraavassa sprintissä ja mikä on ns. valmiin määritelmä. Agilessa eli leanissa eli ketterässä kehityksessä työtä tehdään koko ajan yhdessä asiakkaan kanssa. Tilaaja tekee koko ajan pieniä päätöksiä siitä, mitkä toiminnot tehdään ja mitkä voidaan jättää jatkokehitykseen. Näin varmistetaan resurssien riittäminen tärkeimpiin toimintoihin eikä kukaan sotkeudu viikoiksi lillukanvarsiin. Eveliina Kivinen, Lahden ammattikorkeakoulun hoitotyön opettaja, toimi Jobiili-projektissa tuoteomistajana. Hänellä oli koko ajan tieto siitä, missä mennään ja mahdollisuus priorisoida kaikkein tärkeimmät asiat backlogin ylimmäksi.

sosiaali- ja terveysalan harjoittelupaikkojen varausjärjestelmä

Jobiili digitalisoi harjoittelupaikkahaun

Jobiili on ammattikorkeakoulujen sosiaali- ja terveysalan harjoittelupaikkavarausjärjestelmä, joka on suunnattu työnantajille, opiskelijoille ja opettajille. Sosiaali- ja terveysalan organisaatiot avaavat Jobiiliin harjoittelupaikkailmoitukset, opiskelijat varaavat heille soveltuvia harjoittelupaikkoja ja opettajat vahvistavat harjoittelupaikkavaraukset. Jobiilin tilasi City Dev Labsilta 22:n ammattikorkeakoulun yhteenliittymä, johon kuuluvat: Arcada, Centria, Diakonia, Hämeen amk, Jyväskylän amk, XAMK, Kajaanin amk, Karelia, Lahden amk, Lapin amk, Oulun amk, Saimaan amk, Savonia, Seinäjoen amk, Turun amk, Vaasan amk, Novia ja Tampereen ammattikorkeakoulu, joka on Jobiili-järjestelmän niin sanottu vastuuammattikorkeakoulu lähivuosien ajan.

Myös sosiaali- ja terveysalan ammattijärjestö TEHY kirjoitti 23.05.17 Jobiilista otsikolla tie harjoitteluun aukeaa Jobiilista.