29.09.2020

Tehokas myynnin johtaminen on yksi tärkeimmistä yrityksen kilpailukykyyn vaikuttavista tekijöistä. Vain hyvin johdettu myyntiorganisaatio pääsee erinomaisiin tuloksiin. Myynnin tehostaminen lähteekin yrityksen ohjelmistoista.

Myynnin johtaminen CRM-järjestelmän avulla

Myynnin ohjaamisen tärkeimpiä elementtejä on yritykselle räätälöity toiminnanohjausjärjestelmä, jota ilman myynnin ennustaminen on äärimmäisen hankalaa ja useissa tapauksissa jopa mahdotonta.

CRM eli Customer Relationship Management -järjestelmällä seurataan myynnin etenemistä myyntiputken eri vaiheissa ja ennustetaan tulevaa myyntiä, laskutusta sekä resurssien tarvetta. CRM:n avulla hallitaan vaivatta erilaiset asiakkuudet ensikontaktista laskutukseen yhdessä järjestelmässä.

Ilman toimivaa ohjausjärjestelmää ennustaminen valitettavan usein toteutetaan historiatiedon pohjalta. Kun yrityksen myyntiprosessi tunnetaan ja siihen liittyvät ohjelmistot keskustelevat keskenään varmistetaan, että myyntiprojektien onnistumisen kannalta välttämättömät tehtävät tulevat hoidetuksi oikeassa vaiheessa.

Taikasana on Odoo

Kun yritys ottaa käyttöönsä Odoon, sen liiketoiminnan johtaminen siirtyy yhden järjestelmän alle. Jos tiedot varastosta, valmistuksesta, myynnistä ja ostotilauksista tallennettiin ennen eri paikkoihin, ne ovat nyt yhdessä paikassa, sillä ohjelmistot keskustelevat keskenään. Kun tieto on sirpaloitunutta, kuvaa toiminnan todellisesta tilasta on hankala hahmottaa. Tieto voi olla myös eri ihmisten päässä ja prosessit vaativat manuaalista tiedon käsittelyä. Odoon kanssa yritys pystyy toimimaan tehokkaammin, ja ihmiset voivat keskittyä asioiden hallinnoinnin ja selvittelyn sijaan ydinliiketoiminnan kehittämiseen.

Odoo tuo kaikki yrityksen toiminnot helposti yhteen alustaan, jolloin yritys pystyy huolehtimaan laskutuksesta, projektihallinnasta, verkkosivuista, verkkokaupasta, kirjanpidosta, markkinoinnista sekä kymmenistä muista toimenpiteistä helposti. Näin asiakkaamme saavat käyttöönsä juuri ne toimenpiteet ja toiminnallisuudet, joita he tarvitsevat arjen tehostamiseen ja liiketoimintansa kasvattamiseen.

Myynnin mittarit

Ennen myynnin prosessin sekä CRM-järjestelmän toteutusta kannattaa hyvin tarkkaan miettiä, mitä täsmälleen halutaan mitata. Tähän vaikuttaa yrityksen strategia ja sen kautta halutut myynnin painopisteet, jotka saattavat ja joiden pitääkin ajan kuluessa muuttua.

Oikein valittujen myynnin mittarien ja yrityksen liiketoimintaan sovitetun toiminnanohjausjärjestelmän avulla voidaan varmistaa, että myynti on tasapainossa ja kaikki myyntimahdollisuudet liikkuvat myyntiputkessa eteenpäin. Sillä aika on rahaa ja paljon aikaa on paljon rahaa.

PS: Kannattaa myös muistaa, että jos otat käyttöön pelkän Odoon CRM-modulin niin se on täysin ilmainen rajoittamattomalle käyttäjämäärälle. Käyttöönotto ei siis vaadi muuta kuin pienen käyttöönottoprojektin, jossa määrittelemme asetukset, siirrämme tiedot mahdollisesta vanhasta CRM-järjestelmästä ja koulutamme käyttäjät.

Täältä lisää tekemistämme töistä.
Ota yhteyttä!

Tags: , , , , , , , , ,