04.04.2022

Ohjelmistotuotannon haasteena on, että asiakkaat tarvitsevat entistä monimutkaisempia toiminnallisuuksia sekä ominaisuuksia entistä nopeammin ja laadukkaammin. Asiakkaat kaipaavat siis yhteistyökumppania, joka ymmärtää digitaalisen laadunvarmistuksen ja tuottaa laadukkaasti toimivia järjestelmiä. Meidän asiantuntijamme ottavat huomioon asiakkaan tarpeet sekä varmistavat asiakkaan kannalta laadukkaimman lopputuloksen. Käyttämämme teknologiat takaavat laadun ketterässä kehityksessä, nopeuttavat laadunvarmistusta ja automatisoivat testausprosessia.

Mitä E2E-testaus tarkoittaa?

Ohjelmistojärjestelmät ovat nykyisin monimutkaisia ja niihin on liitetty useita komponentteja sekä muita järjestelmiä kuten integraatioita tai tietokantoja. Jos jokin ohjelmistotuotteeseen liitetyistä järjestelmistä tai komponenteista tuottaa virheen, voi koko järjestelmä vikaantua. Ohjelmistojärjestelmien monimutkaisuus sisältää siis riskejä, jotka voidaan välttää oikein kohdennetulla päästä päähän -testauksella.

E2E tai end-to-end (päästä päähän) -testaus on tekniikka, joka testaa ohjelmistotuotetta sen kaikkien kerrosten läpi käyttöliittymästä tietokantoihin sekä integraatioihin, ja varmistaa että kokonainen sovellus toimii odotetulla tavalla. Se siis testaa, että kaikki järjestelmään integroidut osat toimivat yhdessä yhtenä kokonaisuutena.

E2E-testauksen päätarkoituksena on simuloida todellisen käyttäjän tekemiä toimintoja järjestelmän käyttöliittymän kautta. Sen avulla toteutetaan todellisten käyttäjien mukaisia skenaariota ja validoidaan järjestelmää sen komponettien toimivuuden, siihen liitettyjen integraatioiden ja tietokantatiedon eheyden kannalta.

E2E-testiautomaatiolla saavutetaan monia hyötyjä

E2E-testaus tuottaa lisäarvoa varmistamalla asiakkaan näkökulmasta, että järjestelmän virtaus toimii alusta loppuun kuten kuuluukin. Hyvin testattu järjestelmä lisää kehittäjien luottamusta sekä parantaa loppukäyttäjän asiakaskokemusta. Testiautomaation avulla järjestelmän toimintaa voidaan automaattisesti E2E-testata jokaisen järjestelmään tehtävän pienenkin muutoksen yhteydessä ilman lisäkustannuksia, ja täten ylläpitää järjestelmän laatua. Automatisoidut testitapaukset toimivat myös osana lähdekoodin dokumentaatiota, jonka avulla myös uusien kehittäjien on helppo ymmärtää järjestelmän eri liiketoimintalogiikoiden toimintaperiaatteet ja tarjota asiakkaalle entistä parempia ratkaisuja.

E2E-testauksen hyödyt voi siis kiteyttää lyhyesti seuraaviin pointteihin:

– Se ylläpitää kokonaisen järjestelmän eheyttä, laatua sekä luottamusta järjestelmän toimintaan
– Se varmistaa, ettei virheitä pääse tuotantoon ja että toimitetut ominaisuudet tuottavat hyvän asiakaskokemuksen
– Se säästää kustannuksia järjestelmän elinkaaren aikana

Sopivat ratkaisut räätälöidään aina asiakkaan mukaan

Ohjelmistokehityksessä keskeistä olisi aina huomioida asiakkaan toiveet ja tarpeet. Kun asiakas on keskiössä projektin eri vaiheissa, lopputuloksena syntyy juuri asiakkaan tarpeisiin vastaava testaussuunnitelma sekä paras vastine aika- ja raharesursseille. Tekniset asiat aina hieman määrittävät, kuinka tietyt asiat voidaan toteuttaa, mutta ohjelmistokehityksen tulisi kuitenkin huomioida asiakkaan toiveet ja tarpeet. Meillä sopiva testaustekniikka valitaan yhteistyössä asiakkaan kanssa järjestelmän vaatimukset huomioiden, jolloin päästään juuri toivottuun lopputulokseen.

Kumppanin valintaa ei kannata jättää sattuman varaan, tutustu tekemiimme töihin ja ota yhteyttä!

Tuukka Tihekari / [email protected]

Tags: , , , , , , , ,