22.08.2016

Verkkopalvelujen ostaminen on vaikeaa

Verkkopalveluiden, olivat ne sitten verkkosivuja, verkkokauppoja tai käyttöliittymiä muihin järjestelmiin, ostamisessa on aina haastetta. Ostaja joutuu kuvaamaan toimittajalle haluamansa lopputuloksen, jonka perusteella sitten ruvetaan lapioimaan ja rakentelemaan.
Kuvaus erittäin monimutkaisesti järjestelmästä voi olla hyvinkin ohkainen. Kuukausien työn vaativa projekti saatetaan tiivistää parin A4:n mittaiselle tarjouspyynnölle, jossa monimutkaiset prosessit kuvataan yhdellä otsikkorivillä. Klassinen esimerkki lienee “Verkkosivuilla tulee olla tapahtumakalenteri.”, joka kyllä kertoo, että tapahtumia on, muttei mitä kaikkea niistä olisi tärkeää tuoda käyttäjien näkyville ja mitä niillä tulisi voida tehdä.

Neljä askelta yhteisymmärrykseen

Ostajan ja toimittajan kannalta yhteisymmärryksen saavuttaminen järjestelmän tavoitteista ja niiden mittaamisesta on ensiarvoisen tärkeää. Tähän päästäksemme seuraavat askelmerkit olisi hyvä käydä läpi:
1. Ostaja ja toimittaja keskustelevat siitä, mitä halutaan saavuttaa.
2. Toimittaja esittää tapansa toimia ja pyrkii sovittamaan sen asiakkaan maailmaan.
3. Kiinteään toimitukseen ryntäämisen sijaan sovitaan määrittelyvaiheesta, jossa rakennetaan yhdessä riittävä aineisto (wireframe/proto yms) kokonaisuuden arvioimista varten. Lisäksi jo tässä vaiheessa neuvotellaan puitteet yhteistyön jatkamiselle iteratiivisesti, vaihe kerrallaan.
4. Määrittelyn pohjalta syntynyt aineisto peilataan liiketoiminninnallisia tavoitteita vasten ja tehdään päätös mahdollisesta jatkosta.
Tässä vaiheessa lienee selvää, että otsikon antamaan kysymykseen ei ole yhtä oikeaa vastausta. Jos halutaan käyttää asiantuntijoiden osaamista parhaalla tavalla hyödyksi, on toteutusprosessissa heille annettava vapautta toimia ostajan etujen mukaisesti asiantuntemustaan hyödyntäen. Lopulta ostaja siis ostaa toimintatavan, asiantuntijuuden ja tekijöiden sitoutumisen yhteisiksi muodostuneiden tavoitteiden saavuttamiseen.
Näistä aiheista ja siitä, kuinka edetä visiosta valmiiseen tuotteeseen kerromme mielellämme lisää!
József Pap
Senior Advisor
[email protected]