10.02.2017

Kiinteistöt ovat kalliita. Anturit ovat halpoja

Lämmön, energian, valaistuksen, vedenkulutuksen ja kulunvalvonnan mahdollistavia antureita on tarjolla pilvin pimein. Samoin on myös näitä valmistavien yritysten rakentamia hallintapaneeleja, joista kustakin nähdään mitä juuri omat mittarit mittaavat. Järjestelmien yhdistäminen toisiinsa lähentelee mahdotonta jo ihan sen takia, että kunkin valmistajan resurssit integraatiotöiden tekemiseksi ovat tiukan rajalliset ja siksi hinnoiteltavissa hyvinkin arvokkaiksi.
Kiinteistöjen omistajille, isännöitsijöille ja huoltoyhtiöille tämä tarkoittaa sitä, että on helpompaa käyttää huoltomies neljäkin kertaa mittaamassa asunnon sisälämpötiloja patterien säätämisen jälkeen, kuin ottaa käyttöön jälleen yksi uusi järjestelmä, joka ei edes toimi mobiilisti ja luultavasti vaatii datan päivitykseen oman sim -korttinsa. Tekijöiden kouluttaminen ja erilaisten liittymien hallinnoiminen on suoraan pois ydintekemisestä, vaikka hyötyjä olisikin saatavilla.

Avoin lähdekoodi antaa mahdollisuuden käyttää mitä tahansa kehittäjäresurssia

Tehokkaimmassa mallissa otettaisiin valmistajien anturit, joista tieto siirtyisi vaikka asukkaan oman langattoman verkon kautta yhteen hallintaliittymään. Tämä vaatisi sen, että tarvittavia rajapintoja olisi saatavilla riittävän isolle määrälle erilaisia antureita.
Tehokkaimman mallin toteuttaminen on jo nyt täysin mahdollista, kun vain osataan hyödyntää avoimen lähdekoodin sovelluksia ja ennakkoluulottomasti irtaudutaan ajatuksesta, että anturi ja hallinta tulevat samalta toimittajalta. Avoin lähdekoodi antaa mahdollisuuden käyttää mitä tahansa kehittäjäresurssia toteuttamaan mahdolliset uudet tarvittavat rajapinnat ja toisaalta muokata käyttöliittymä vastaamaan kulloistakin tarvetta.
Me rakensimme jo yhden kokeiluversion edelläolevan mallin mukaisesti. Olisikin mielenkiintoista kuulla, miten tätä ongelmaa on yleisemmin lähestytty.

Tags: , , , , , , ,