12.10.2016

Mikä on sähköistänyt Suomen yrityskenttää viime viikkojen aikana enemmän kuin edes Nordic Business Forum? Tekesin myöntämä 5000 euron innovaatioseteli tietenkin, minkä hakeminen ja saaminen on yllättävän epäbyrokraattinen prosessi. Näyttää että Tekes on onnistunut luomaan todellisen hittituotteen, joka on jo näiden parin viikon aikana saanut pk-yritysten pöytälaatikkoideoita liikkeelle.
Mikäli olet suunnitellut innovaatiosetelin hakua tukeaksi yrityksesi digitalisaatiota, parantaaksesi verkkopalveluitasi ja niiden käyttökokemusta tai tehostaaksesi digitaalista asiakaspolkuasi, olemme tukenasi. Olet oikeassa osoitteessa myös, jos esimerkiksi haluat toteuttaa digitaalisesta ideastasi prototyypin tai julkaista esimerkiksi mobiilisovelluksen. Ota meihin yhteyttä, niin muotoillaan yhdessä ideasi paperille ja laaditaan alustava työsuunnitelma. Tämän jälkeen pääset täyttämään Tekesin innovaatiosetelin hakulomakkeen. Seuraa alla olevia ohjeita ja saat hakemuksen hetkessä tehtyä.

OHJEET INNOVAATIOSETELIN HAKUPROSESSIIN:

1. Varmista muodolliset edellytykset eli se, että yrityksesi on yksityinen voittoa tavoitteleva pienyritys, joka on yritysmuodoltaan avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö tai osakeyhtiö.
2. Varmista, että yrityksellä ei ole verovelkaa.
3. Tarkista riskiluokka, yrityksen rating Alfa pitää olla vähintään A+ (2017 alkaen)
4. Varmista, että sinulla on yrityksen nimenkirjoitusoikeus. Jos ei, nykäisi toimitusjohtajaa hihasta.
5. Kirjaudu sisään Tekesin asiointipalveluun omilla pankkitunnuksillasi ja saat esille listan yrityksistä, joihin sinulla on Kaupparekisterin tietojen mukaan nimenkirjoitusoikeus. Valitse haluamasi yritys.
6. Klikkaa ”Hakemukset” ja valitse ”Tee uusi hakemus”.
7. Valitse avautuvalla sivulla yrityksen tyypiksi ”PK-Yritys” ja klikkaa linkkiä ”Rahoituspalvelu ->” sivun oikeassa alalaidassa.
8. Valitse avautuvalla sivulla kohta ”Innovaatioseteli” ja klikkaa linkkiä ”Organisaatio ->” sivun oikeassa alalaidassa.
9. Avautuvalla sivulla on organisaatiosi tiedot, klikkaa linkkiä ”Jatka ->” sivun oikeassa alalaidassa.
10. Valitse avautuvalla sivulla yhteyshenkilö kaikkiin kolmeen kohtaan ja klikkaa linkkiä ”Seuraava sivu ->” sivun oikeassa alalaidassa.
11. Kirjoita max. 2000 merkin kuvaus yrityksen nykytilasta sisältäen tiedot omistuksesta, rakenteesta, resursseista ja avainhenkilöiden panostuksesta yritykseen.
12. Jos olet saanut de minimis -tukea (käytännössä jotain muuta Tekesin tukea) viimeisen kahden vuoden aikana niin täytä määrä, muutoin valitse ”Ei”. Klikkaa linkkiä ”Seuraava sivu ->” sivun oikeassa alalaidassa.
13. Anna seuraavalla sivulla innovaatiosetelillä rahoitettavalle projektille kuvaava nimi, määritä projektin aloitus- ja lopetuspäivä (aloitus voi olla aikaisintaan hakemuksen jättöpäivä) sekä valitse paikkakunta, jossa projekti toteutetaan.
14. Kirjoita korkeintaan 3000 merkin kuvaus innovaatiosetelillä ostettavasta palvelusta. Mainitse tekstissä 1-2 palveluntarjoajaa y-tunnuksineen, joilta palvelun haluat ostaa. Klikkaa ”Seuraava sivu->” sivun oikeassa alalaidassa.
15. Seuraavalla sivulla kirjoita kohtaan Ostettavat palvelut ”6200 euroa” (5000 euroa + alv) ja sama uudestaan kohtaan Tekesiltä haettava rahoitus. Muut kohdat voit jättää tyhjäksi. Klikkaa ”Seuraava sivu ->”.
16. Viimeisellä sivulla klikkaa nappia ”Siirry lähettämään hakemusta”, jolloin saat esiin ponnahdusikkunan, jossa varmistetaan sähköpostiosoitteesi. Kun olet tarkastanut sen klikkaa ”Lähetä”.
17. Päätöksen saat sähköpostiisi muutaman päivän sisällä. Jos päätös on myöntävä, muista käydä täyttämässä hyväksymislomake Tekesiin asiointipalvelussa eli kertoa, otatko tuen vastaan.
Helppoa kuin heinänteko!

KENELLE JA MIHIN SETELI ON TARKOITETTU?

Tekesin mukaan innovaatioseteli on tarkoitettu ”vakiintunutta liiketoimintaa harjoittaville pk-yrityksille, jotka haluavat käynnistää innovaatiotoiminnan. Innovaatiotoiminta tarkoittaa toimenpiteitä, joilla yritys kehittää tuotteitaan, palvelujaan tai prosessejaan, tai hankkii palveluna uutta innovaatiotoiminnassa tarvittavaa tietoa ja osaamista”. Seteli on siis omiaan tilanteeseen, jossa haluatte nopeasti selvittää uuden tuotteen, palveluidean tai keksinnön toimivuutta esimerkiksi demojen, prototyyppien ja kokeilujen avulla. Seteliä voi hyvin käyttää myös, kun tarvitsette ulkopuolisen asiantuntijan lausuntoa, arviota ja testaus- tai mittauspalvelua.
Yleensä julkisia tukia maksetaan jälkikäteen kuitteja vastaan, mutta innovaatiosetelin kohdalla on löydetty hyvin käytännönläheinen toimintatapa: Palveluntarjoaja laskuttaa suoraan Tekesiä. Ensin pitää tietysti saada myönteinen päätös, joita on saatu jopa muutamassa päivässä ja lopuksi Tekes maksaa laskun palveluntuottajalle sen jälkeen, kun Tekes on hyväksynyt loppuraportin.

PÄIVITYS SETELIN EHTOIHIN: KANSAINVÄLISTYMISTÄ JA A+-RATING

Tekes avasi 16.1.2017 innovaatiosetelin haun uudelleen ja julkaisi seuraavan tiedotteen:
”Innovaatioseteli on osa Tekesin kasvun ja kansainvälistymisen palveluja yrityksille ja sen kriteerien muutoksilla tähdätään entistä voimakkaammin yritysten kasvun ja kansainvälistymisen edellytysten paranemiseen.
Uutta:
• Jatkossa kehitettävällä tuotteella tai palvelulla on oltava kansainvälistä potentiaalia ja suunnitelma.
• Seteliä hakevan yrityksen Asiakastiedon Alfa-ratingilta vaaditaan vähintään A+ taso.
• Tiedon hankkimista uusista vientimarkkinoista voidaan jatkossa rahoittaa Tekesin Team Finland Explorer -rahoituksella Innovaatiosetelin sijaan.
Muista muutoksista ja kriteereistä tarkemmin innovaatiosetelin sivuilla.
Jatkossa ehdotamme, että palvelun tuottaja tekee jokaisen asiakkaan kanssa toimeksiantosopimuksen missä sovitaan sisällön lisäksi vähintään kaksi kriittisen tärkeää vastuukysymystä.
1. Asiakas sitoutuu siihen toimittamaan ennen työn aloittamista rahoituspäätöksen hyväksymisilmoituksen (Y-lomake) Tekesiin. Ilman tätä ilmoitusta asiakkaalla ei ole voimassa olevaa rahoituspäätöstä.
2. Kun työ on tehty, asiakas sitoutuu määräajassa (esim. viikko) raportoimaan Tekesille ja lähettää palveluntarjoajalle raportoinnista kuittausilmoituksen tai muuten saattaa asian tiedoksi. Vasta tämän jälkeen palveluntarjoaja laskun Tekesiin. Nyt on ollut tilanteita, missä lasku tulee Tekesiin ja edellä mainitut asiakkaan velvoitteet ovat olleet tekemättä. Tekes ei voi maksaa laskua eikä vastaa eräpäivien ylittymisestä, jos asiakas ei ole em. asioita hoitanut.
Lisäksi toimeksiantosopimukseen kannattaa laittaa maininta siitä, että mikäli asiakas ei suoriudu omista velvoitteistaan asettamanne määräajan kuluessa, palveluntuottaja laskuttaa suoraan asiakasta.
Varmistakaa asiakkailtanne yllä kuvatut asiat ennen kuin laskutatte viime vuoden toimeksiantoja.
Muistilista:
• Asiakas ja palveluntuottaja ovat sopimussuhteessa toisiinsa. Tekes ei ole sopimusosapuoli.
• Erimielisyydet ja reklamaatiot toimeksiannosta tai muista tähän rinnastettavista asioista selvitetään Innovaatiosetelin saajan ja palveluntuottajan kesken.
• Raportointivastuu on aina asiakkaalla. Palveluntuottaja voi halutessaan avustaa raportoinnissa.
Lisäksi vähentääksenne turhaa työtä tehkää asiakkaalle selväksi, että Asiakastiedon Rating Alfa on vähintään A+ ja hakijalla ei saa olla verovelkaa tai verotilin alijäämää. Koskee myös verottajan kanssa tehtyä verojäämän maksusuunnitelmaa.”