23.09.2016

Kuinka rakentamista voi kehittää digivinkkelistä?

Rakennus- ja kiinteistöala elää jännittävässä murroskohdassa. Palveluita tuotettaessa ei ole enää itsestäänselvää, että asukkaiden tai asiakkaiden kanssa kommunikoinniksi riittää ilmoitustaululle laitettu lappu tai asukasportaali, joka on monen kirjautumisen takana. Millaisena näin digivinkkelistä, jota värittää pyrkimys tehokkaisiin prosesseihin ja läpinäkyvyyteen, alan tulevaisuus näyttää?
Arvonmuodostuksen kannalta keskiössä on asukas, jota käytännössä edustaa kiinteistöosakeyhtiö tai isännöintitoimisto. Asukkaan etuna on yksinkertaisesti välttää ylimääräisiä kustannuksia ja haittoja asumiseen. Selkeät kustannukset ovat rakentamisen tai huollon hinta. Selkeitä haittoja puolestaan korjausrakentamisessa ovat pöly, meteli ja esteettiset tekijät. Uudisrakennuspuolella lisätöiden määrä ja aikataulun pitäminen ovat huolia, jotka saattavat muuttua kustannuksiksi. Vähemmän näkyviä ovat sijaismajoituksen kustannus ja vaiva, sekä kaikki se aika, joka asioiden selvittelyyn, reklamointiin ja vääntämiseen menee.
Pääurakoitsijan, joka viime kädessä on vastuussa arvon tuottamisesta asiakkaalle, haasteena on kolme asiaa:
– Kommunikaatio asiakkaalle, joka on aikaavievää puuhaa ja perinteisin menetelmin vähintäänkin epävarmaa.
– Kommunikaatio tekijöille, jotka monesti ovat aliurakoitsijoita.
– Tehdyn työn muuttaminen euroiksi, joka vaatii eritoten lisätöiden kohdalla tarkkuutta.
Liikuttaessa kohti maailmaa, jossa meillä jokaisella on pääsy digitaalisiin työkaluihin jatkuvasti, näen pääurakoitsijan roolin mahdollistajana sekä asukkaille että aliurakoitsijoille. Jos pääurakoitsija pystyy kokoamaan oman datansa kuhunkin kohteeseen liittyen sellaiseen muotoon, että se on muiden sidosryhmien saavutettavissa ja hyödynnettävissä, voidaan ajatella erilaisten hyötysovellusten käytttöä asiakkaan tai aliurakoitsijana. Jos esimerkiksi urakkasopimus urakkarajoineen mallinnettaisiin järjestelmään siten, että se voidaan purkaa digitaalisiksi tarkistuslistoiksi, joita hyödynnetään tekemisen, valvonnan ja hyväksymisen aikana, voisi laatua parantaa ja hukkaa poistaa joka työvaiheesta. Sen sijaan, että urakkarajat ovat pienen aliurakointifirman toimarin hanskalokerossa, ne voisivat konkreettisesti olla tekijöillä, jotka työmaalle seuraavana päivänä tulevat.On erityisen kiinnostavaa nähdä, millaisia lähtöjä nyt kärkihankkeena oleva kiinteistö- ja rakennusalan digitalisoituminen saa aikaan. Tätä muutosta meidän kaikkien kannattaa edistää!
József Pap
Senior Advisor
[email protected]