25.08.2015

Samex vie tullausilmoituksen ERP-järjestelmästä suoraan Tulliin

Samex Solutions Oy tarjoaa yrityksille edistyneitä SaaS-perusteisia internet-ratkaisuja sanomapohjaiseen asiointiin Tullin kanssa. SAM-e – palvelu tarjoaa valmiit ja helposti integroitavat sähköisen asioinnin ratkaisut viennin, tuonnin, passituksen ja EMCS-ilmoitusten tekoon suoraan Tullin eri järjestelmiin.
W3 Group on toteuttanut ketterillä menetelmillä SAM-e –verkkopalvelun, jonka kautta Samexin asiakasyritykset tekevät sähköiset tullausilmoitukset suoraan Tullin omiin järjestelmiin. SAM-e on integroitu suoraan Tullin järjestelmiin heidän tarjoaman web service-rajapinnan kautta. Asiakaspäässä Samexin järjestelmät on integroitu asiakasyritysten omiin ERP eli toiminnanohjausjärjestelmiin XML-rajapinnan kautta.
W3 Group vastaa myös verkkopalvelun teknisestä ylläpidosta sekä EU:n lainsäädännön muutosten tuomista palvelun kehitystöistä.
Hannu Roine, Samex Solutions Oy:n liiketoiminnan johtaja: “W3 Groupin kehittäjien tekninen osaaminen on erinomaista, vaikeatkin integraatiot on saatu tehtyä sovitussa aikataulussa ja ne ovat toiminneet tuotantoympäristössä ongelmitta”.
Tullinimike.fi -verkkopalvelu vauhdittaa nimikehakua
Samex Solutions Oy on julkaissut uuden palvelun, joka helpottaa merkittävästi vienti- ja tuontiyritysten sekä huolintaliikkeiden tariffointiin liittyviä prosesseja. Tullinimike.fi -palveluun on koottu kaikki tullinimikkeet sekä niihin liittyvät tiedot yhdeksi kokonaisuudeksi, jonka avulla tietojen haku on nopeaa ja helppoa. Tällä hetkellä yritykset käyttävät nimikehakuun (tariffointiin) Euroopan Komission ja Tullin ylläpitämiä sivustoja, joissa tiedot ovat hajallaan ja niiden löytäminen on usein työlästä.
Samex Solutions Oy:n liiketoiminnan johtaja Hannu Roine kertoo, että yritys lähti kehittämään Tullinimike.fi -palvelua nykyisten asiakkaiden antaman palautteen pohjalta. Useat asiakkaat kokivat oikean tullinimikkeen hakemisen eri lähteistä hitaaksi ja vaivalloiseksi.
”Palautteen perusteella lähdimme kehittämään uutta internet-pohjaista palvelua, joka keräisi tullinimikkeen valintaan liittyvät tiedot yhdeksi kokonaisuudeksi”, jatkaa Hannu Roine. Pilottivaiheessa saatu positiivinen palaute on osoittanut, että ajatus oli toimiva ja palvelulle on tarvetta.