23.09.2013

W3 Group Finlandin teettämän kyselyn mukaan puolet yrityksistä kokee onnistuneensa verkkopalvelujen ostamisessa, n. 35 % kokee epäonnistuneensa verkkopalvelujen hankinnassa tavalla tai toisella ja 15 % vastanneista ei osannut vastata kysymykseen. Kysely lähetettiin noin 1000:lle yritykselle ja yhteisön edustajalle.

Ketterästi vai vesiputousmallilla?

Scrum Master Joonas Koski kertoo, että nykyisin verkkopalveluja osataan hankkia myös *ketterästi (engl. agile software development). Ketterä malli on vastakohta vesiputous-mallille, jossa suunnitellaan ensin koko projekti yksityiskohtineen ja tämän jälkeen projekti toteutetaan suunnitelman mukaisesti alusta loppuun. Huonoina puolina vesiputous-mallissa on, että niin toimintatavat kuin asiakkaan tarpeet voivat muuttua matkan varrella. Riski määrittelyn epäonnistumiselle kasvaa suhteessa projektin kokoon ja usein joudutaankin turvautumaan muutoshallintaan. Ketterät menetelmät mahdollistavat verkkopalveluiden kehittämisen vaiheittain ja tuloksia nähdään usein jo ensimmäisten kehitysjaksojen aikana.

Päätöksenteko kannattaa pohjata faktoihin, eli analytiikkaan ja tutkia verkkopalveluja käyttäjien kannalta. Kehityshankkeet kannattaa priorisoida asioihin, jotka koskettavat isoa osaa käyttäjistä ja tuovat suurimman taloudellisen hyödyn.
Esimerkiksi tutkimusyritys Standish Groupin arvion mukaan tilattujen ohjelmistojen ominaisuuksista 45 prosenttia on turhia.

Kuva: Agile menetelmä

B2B verkkokaupat ovat tilausjärjestelmiä

Avoimen lähdekoodin ratkaisut ovat investointina arvokkaampia, mutta mahdollistavat miltei rajattoman jatkokehityksen. Yritysten välisissä verkkokaupoissa räätälöinti on olennainen osa tilausjärjestelmää, tämä mahdollistaa mm. dynaamiset asiakaskohtaiset hinnat, toimituskohteet, tilauslistat ja integroinnit toiminnanohjausjärjestelmiin. B2B-asiakas voi ostaa samaa tuotetta satoja kappaleita säännöllisesti ja tilausten tekeminen yksinkertaistuu huomattavasti, jos tilauksen voi tehdä verkkokaupan tyylisessä tilausjärjestelmässä. Kuluttajapuolella hyvin pienet asiat, kuten tietojen asettelu tai niiden puute, löydettävyys ja muut vastaavat asiat määräävät sen tuleeko kävijästä asiakas vai ei. Verkkopalvelun hankkijalla onkin pähkäiltävää valinnan suhteen, sillä tarjolla on paljon yhteen toimittajaan sidottuja suljettuja järjestelmiä tai vaihtoehtoisesti avoimen lähdekoodin ratkaisuja.

W3 Group Finland Oy järjestää miniseminaarin aiheesta Tampereen Messu- ja Urheilukeskuksessa Alihankintamessuilla torstaina 26.9. klo 13.00.
Asiantuntijat vastaavat paikan päällä mm. verkkopalvelujen hankintaan liittyviin asioihin. Tilaisuus on maksuton, mutta vaatii ennakkoilmoittautumisen.
Lisätiedot verkkosivuilta: www.w3.fi, kyselyt ja ilmoittautumiset [email protected]

*) Ketterä ohjelmistokehitys (engl. agile software development) on joukko ohjelmistotuotantoprojekteissa käytettäviä menetelmistöjä, joille on yhteistä toimivan ohjelmiston ensisijaisuus, suora viestintä ja nopea muutoksiin reagointi. Ketteriä menetelmiä on useita, mm. Extreme Programming (XP), Scrum, DSDM, Crystal Methods, Agile modeling, Adaptive software development, Pragmatic Programming, Feature driven development ja Gilb-EVO.

Talouselämässä
Tietoviikossa