13.10.2020

Jokaisen asiantuntijayrityksen resurssit ovat rajalliset, joten fokuksen pitäminen tuottavissa toiminnoissa on vain fiksua. Tehokkuusloikan suorituskyvyssä yritys tekee prosesseja suoraviivaistamalla ja digitalisoimalla. Toiminnanohjausjärjestelmä yhdistää toisistaan irralliset järjestelmät ja vapauttaa toimimaan.

Automatisoi rutiinit

Optimoimalla resurssien käyttöä ja parantamalla tiedonkulkua organisaatiossa, saavutetaan parempia päätöksiä ja innovaatioita, jotka tekevät liiketoimintaprosesseistasi ketterämpiä. Kun yritys digitalisoi prosessinsa ja yhdistää ne toiminnanohjausjärjestelmällä, sen ote omiin toimintoihinsa paranee. Esimerkiksi Odoo ERP-ratkaisussa on selkeä ja helppokäyttöinen selainpohjainen käyttöliittymä.

Toiminnanohjausjärjestelmä eli ERP (Enterprise Resource Planning) -järjestelmä on liiketoimintaprosessien hallintaohjelmisto, jonka avulla voidaan hallita yrityksen taloushallintoa, toimitusketjua, toimintoja, raportointia, valmistusta ja henkilöstöhallinnon toimintoja ja integroida ne. Useimmilla yrityksillä on käytössä jonkinlainen järjestelmä näitä toimintoja varten. Suurin osa ohjelmistoista auttaa kuitenkin vain päivittäisissä liiketoimintaprosesseissa eikä mahdollista liiketoiminnan kasvattamista tulevaisuudessa.

Irti kymmenistä eri järjestelmistä

Monesti yrityksellä on käytössä useita perinteisiä koneelle asennettavia ohjelmia, jotka pahimmillaan kaatuilevat, vaativat joka kerta kirjautumisen ja jumittavat ruuhka-aikoina. Toisinaan toiminnanohjauksella yhdistetään erilaisia Excel-tiedostoja, mutta usein myös muita ohjelmia. Monelle yritykselle on erityisen tärkeää saada yhdistettyä toimintansa useista erillisistä ohjelmistoista yhteen kokonaisjärjestelmään, joka tuo täsmällisyyttä toimintaan ja helppoutta seurantaan. Siirtyminen yhteen pilvipohjaiseen järjestelmään poistaa luotettavuusongelmat ja mahdollistaa joustavamman työnteon.

Nettipohjaisen useita ohjelmia yhdistävän ratkaisun ansiosta myös ajankäyttö on joustavampaa, kun tekeminen ei ole enää paikkasidonnaista, vaan asioita pääsee tarvittaessa hoitamaan mistä tahansa. Kun kaikki asiat hoidetaan järjestelmällisesti yhden ohjelmiston sisällä, on paljon helpompi jakaa vastuuta. Myös kokonaisuuden hallintaa helpottaa, kun kaikki tieto on yhdessä paikassa. ERP luodaankin yrityksen arjen tueksi kuuntelemalla tarpeita herkällä korvalla.

Arjen tueksi

ERP voi tarkoittaa yksinkertaisimmillaan sitä, että integroimalla taloushallinnon ja toiminnanohjauksen järjestelmät helpotetaan yhteistyötä tilitoimiston kanssa ja päästään näin eroon paitsi manuaalisesta paperien käsittelystä, myös turhasta tiedonsiirtelystä, excel-koosteista ja tuplatyöstä. Tuntien kirjaukset, myyntilaskut, raportointi ja varastojärjestelmä keskustelevat keskenään ilman, että työntekijä toimii niiden välillä tulkkina.

Yrityksen tai projektien kannattavuus ja kasvu vaatii ajantasaista tietoa siitä missä mennään. Toiminnanohajusjärjestelmän avulla yritys laskuttaa helposti tuntityöt, projektit, sopimukset sekä kirjaa työaikaa. Kun kaikki työ löytyy järjestelmästä, mitään ei jää laskuttamatta ja kannattavuus paranee. Myös resursointi ja töiden organisointi on helpompaa ja tarjoukset ja työt ovat ajan tasalla, vaikka työntekijä vaihtuisikin. Kun laitteiden ja toimintojen tieto on reaaliaikaisesti saatavilla eri puolilla organisaatiota, saadaan toiminta hiottua huippuvireeseen.

Mikäli kiinnostuit, täältä lisää tekemistämme töistä.
Ota yhteyttä!

Tags: , , , , , , , ,