23.03.2012

W3 Group tiedottaa:

Viisi prosenttia järjestöistä tyytyväisiä
sähköisiin järjestelmiinsä

Maaliskuun alussa järjestettiin Helsingin Messukeskuksessa järjestöseminaari, jonka yhteydessä tehtiin
tutkimuskysely eri järjestöjen viestintä- ja tietotekniikkavastaaville henkilöille. Kysely koski järjestöjen
nykyisiä verkkoratkaisuja.
Vastaajista vain viisi prosenttia oli tyytyväisiä järjestön käytössä oleviin
verkkoratkaisuihin. Jopa 95% oli sitä mieltä, että sosiaalisen median hyödyntämistä pitäisi parantaa ja
85% oli sitä mieltä, että verkkosivuja ja intranettiä pitäisi kehittää. Jäsenrekisterien hallintaan tyytyväisiä
oli noin neljäsosa. Tyytyväisimpiä järjestöt olivat verkkokauppoihinsa ja varainhankintaansa,
kummassakin tapauksessa 45% oli sitä mieltä, että nämä osa-alueet eivät kaipaa kehittämistä.

Seminaarissa olivat mukana TIEKE, Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry ja Yleinen työttömyyskassa
YTK.
Tutkimuksen ja seminaarin pääjärjestäjänä oli ohjelmistokehitystalo W3 Group Finland Oy.

Lisätiedot:
W3 Group Finland Oy
Toimitusjohtaja Lars Holmström, p. 0400 467 552, [email protected]