02.01.2012

Yhdeksän kymmenestä suosittelisi W3:n palveluita

W3 toteutti joulukuussa 2011 asiakaskyselyn, jolla kartoitettiin asiakkaiden tyytyväisyyttä ja teknologiatarpeita. Noin puolet vastanneista edusti informaatio- ja viestintäalaa, sekä rahoitus- ja vakuutustoimintaa. Kyselyn perusteella henkilökunnan asiantuntevuus W3:ssa on kiitettävällä tasolla ja palvelu ystävällistä. Sähköisten palvelujen kehittäminen, tekninen määrittely ja toteutus saivat parhaimmat arvostelut W3:n palveluista.
Liiketoiminnan teknologiatarpeiden kehittäminen tulee pysymään noin 80%:lla vastanneista asiakkaista nykyisellä tasolla, noin 13%:lla tarpeet kasvavat ja vain noin 5%:a vähentää investointejaan tämän osalta vuonna 2012.
Yhdeksän kymmenestä suosittelisi W3:n palveluita kolmannelle osapuolelle kokemuksiensa pohjalta. Yleisesti vastaajat pitivät ohjelmistokehittäjäyrityksen tärkeimpinä ominaisuuksina asiantuntevuutta, luotettavuutta ja tavoitettavuutta.
Asiakaskysely tehtiin yhteistyössä Laurean kanssa, vastaaminen suoritettiin anonyymisti.