28.10.2013

Suomen Meripelastusseuralla ja Meripelastusseuran jäsenjärjestöillä on ollut käytössä Messi toiminnanohjausjärjestelmä nykymuodossaan noin 1,5 vuotta. Messin avulla ylläpidetään muun muassa jäsenrekisteriä, jäsenyhdistysrekisteriä, koulutusrekisteriä, materiaali-, video- ja kuvapankkia sekä päivystys- ja toimintakalentereita. Lisäksi Messiin liittyy useita sisäiseen ja ulkoiseen tiedottamiseen liittyviä apuvälineitä. Näiden lisäksi Messissä on jo käytössä kalustorekisteri ja raportointijärjestelmä, mutta näiden uudistaminen on vielä kesken. Messiin täysin uutena osana rakennettu hälytysjärjestelmä on teknisesti viimeisiä testauksia vailla valmis, mutta se päätettiin olla ottamatta käyttöön kesken kiireisimmän kesäkauden järjestelmän kriittisyyden takia ja viimeiset testaukset ja käyttöönotto suoritetaan syksyn 2013 aikana.SMPS on ollut tyytyväinen esim. koulutusrekisterin käyttöönottoon ja se on ylittänyt reippaasti kaikki odotukset. Muiltakin osin Messin käyttö on lisääntynyt tuntuvasti.

LUVUT 26.9.2013
Kaikkiaan 20551 henkilön tiedot, 2605 aktiivijäsentä 80 yhdistystä/asemaa (61 operatiivisia / 19 hallinnollisia), 1655 avattua koulutuskorttia (Aktiivisia 955), 11972 merkittyä pätevyyttä (Aktiivisia 9770) ja  1669 syötettyä tehtävää.